ترانسمیتر فشار زیر مجموعه‌ای از مبدل فشار است که ویژگی‌هایی مانند ریست و کالیبراسیون را داراست. انواعی از سنسورها هستند که به وسیله آن‌ها می‌توانید محدوه‌های بزرگ فشار را اندازه‌گیری کنید. از این ویژگی کالیبراسیون معمولاً با عنوان “کاهش تدریجی محدوده”، “ریست محدوده” یا “کم کردن محدوده” یاد می‌شود. برای مثال یک ترانسمیتر فشار با محدوده اندازه‌گیری ۰ الی ۴۰۰ psi و محدوده ریست ۱/۱۰ را می‌توان در محدوده اندازه‌گیری ۰ الی ۴۰ psi کالیبره کرد، و این در حالیست که سیگنال خارجی کامل خواهد بود (برای مثال ۴ – ۲۰ mA).

همچنین می‌توان نقطه صفر را در یک محدوده گسترده جابجا کرده و محرک سیگنال خروجی را بین ۰ الی ۳۲ ثانیه کالیبره کرد. ترانسمیترهای هوشمند مانند Hart® که قابلیت لاگینگ دارند را می‌توان از طریق میز کنترل یا کنترل‌های دستی، کالیبره، تست و ریست کرد.

از ترانسمیترها اغلب در فرآیندهایی استفاده می‌شود که می‌توان آن‌ها را با سیل‌های شیمیایی ترکیب کرد.

سنسورهای فشار

امروزه بسیاری از اصول اندازه‌گیری در ابزارهای اندازه‌گیری فشار الکترونیک استفاده می‌شود. اکثر روش‌ها بر اثر اندازه‌گیری تغییر مکان یا نیرو است. به عبارت دیگر متغیر فیزیکی فشار باید به یک متغیر قابل اندازه‌گیری الکتریکی تبدیل شود. این تبدیل بر خلاف روش‌های اندازه‌گیری مکانیکی نیازمند منبع قدرت خارجی برای سنسور فشار است.

این سنسور فشار اساس سیستم‌های اندازه‌گیری فشار الکترونیک است. در حالی که تغییر مکان المان گیج فشار مکانیکی بین ۰٫۰۰۴ و ۰٫۰۱۲ اینچ استاندارد است، تغییرات میزان سنسورهای فشار الکترونیک بیش از چند میکرون نخواهد بود.

با توجه به این تغییر کوچک، ابزارهای اندازه‌گیری فشار الکترونیک ویژگی‌های داینامیک بسیار خوبی را ارائه می‌دهند و فشار کم به متریال موجب می‌شود که مقاومت آن در برابر بارهای متناوب بالا رفته و در نتیجه دوام بیشتری داشته باشند.

لیست زیر شامل تکنولوژی‌های سنسور فشاری است که در ترانسمیترها، مبدل‌ها و سنسورهای Winters مورد استفاده قرار می‌گیرد:

  • سنسور فیلم ضخیم سرامیکی
  • سنسور LVDT (مبدل متغیر خطی تفاضلی)
  • سنسور پیزومقاومتی
  • سنسور فیلم باریک

مبدل‌های فشار

مبدل‌های فشار شکل پیشرفته المان سنسور فشار هستند. ساده‌ترین شکل سیستم اندازه‌گیری فشار الکترونیک، سنسور فشار است. سنسور فشار است که متغیر فیزیکی فشار را به مقداری تغییر می‌دهد که می‌توان آن را به صورت الکترونیکی پردازش کرد. مرحله بعدی مبدل فشار است. در مبدل فشار، المان و محفظه سنسور در تماس الکتریکی قرار داشته و با فشار در ارتباط هستند.

معمولاً سیگنال‌های خروجی مبدل‌های فشار بین ۱۰ mV تا حدود ۱۰۰ mV می‌باشد که این مقدار به نوع سنسور بستگی دارد. این سیگنال‌ها استاندارد نیستند. اگر از مبدل‌های فشار فیلم نازک استفاده شود می‌توان المان سنسور را به اتصال فشار جوش داده و آن‌ها را به صورت الکتریکی متصل نمود. از سوی دیگر مبدل‌های فشار پیزومقاومتی گام‌های تولید بسیار بیشتری را نیاز دارند زیرا المان سنسور نیمه رسانا باید از تاثیرات واسط‌های مختلف سیل شیمیایی محفوظ باشد.