استانداردهای تجهیزات ابزار دقیق

یک مهندس کنترل و ابزاردقیق بایستی با استانداردهای ابزار دقیق و P&ID به خوبی آشنا باشد. هریک از این استانداردهای ابزار دقیق در زمینه‌های مختلفی استفاده می‌شوند. اصل‌ترین استانداردهای ابزار دقیق عبارتند از:

  • API استاندارد شرکت نفت آمریکا AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE،
  • ISA استاندارد انجمن ابزاردقیق آمریکا INSTRUMENT SOCIETY OF AMERICA
  • IPS استاندارد نفت ایران IRANIAN PETROLEUM STANDARDS
  • EN استاندارد حفاظتی اروپایی European Committee for Standardization
  • BSI استاندارد موسسه استاندارد بریتانیا BRITIHSH STANDARD INSTITUTE
  • NFPA استاندارد انجمن حفاظت از آتش سوزی ملی National Fire Protection Association، که به نوعی شبیه به استاندارد EN می باشد.
  • IEC استاندار برقی توسط کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک International Electrotechnical Commission
  • ASTM استاندارد انجمن آزمایش و متریال آمریکا American Society Testing and Materials
  • ASME استاندارد انجمن مکانیک آمریکا AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS
  • NACE استاندارد نیس (نِیس) NACE انجمن ملی کالج ها و کارفرمایان National Association of Colleges and Employers